betvolem.combetlikegir.comanadolu casinowiibet.comrestbetcdn.comebetebet.combahigogir.comtwitch viewer botsiber güvenlik
Muzea i skanseny - 3. Muzeum Regionalne im.dr. Adama Fastnachta w Brzozowie PDF Drukuj Email
Spis treści
Muzea i skanseny
1. Park Etnograficzny w Kolbuszowej
2. Muzeum Historii Miasta Przemyśla
3. Muzeum Regionalne im.dr. Adama Fastnachta w Brzozowie
Wszystkie strony

Muzeum Regionalne
im.dr. Adama Fastnachta w Brzozowie
ul. Rynek 10
36 - 200 Brzozów
tel./fax. (0-13) 43-418-56
tel. (0-13) 43-418-69

   Muzeum Regionalne w Brzozowie powstało w 1980 roku jako placówka Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego. działalność ekspozycyjna rozpoczęło w maju następnego roku. W 1987 roku uzyskało imię doc. dr. Adama Fastnachta, historyka rodem z Sanoka, badacza okresu średniowiecznego w Polsce. W 1995 roku stało się samorządową jednostką kultury.
    Muzeum prowadzi ożywioną działalnośc wydawniczą. W ciągu 25 lat istnienia wydało wiele intresujacych publikacji wykraczających poza problematykę regionalną. Dotychczasowy dorobek spotkał się z zainteresowaniem ze strony ośrodków naukowych działajacych na terenie Polski (I miejsce w kategorii wydawnictw nieseryjnych w II Ogólnopolskim Konkursie Wydawniczym PTTK w 1988 r. oraz I miejsce w III edycji tego konkursu za opublikowanie sześciu książek w latach 1989 - 1990).

Dorobek edytorski stanowią m.in.:
- wybór dzieł A. fastnachta (Słownik historyczno - geograficzny ziemi sanockiej w średniowieczu, część 1-2l Sanok. Materiały do dziejów miasta do XVII wieku);
- monumentalne, dwutomowe dzieło o historii polskiego przemysłu naftowego;
- monografie dziejów wybranych miejscowości w Polsce południowej - wschodniej;
- biografie i wspomnienia;
- sprawozdania pokonferencyjne;
- informatory i przewodniki turystyczne;
- wydawnictwa okazjonalne;
- publikacje związane z działalnością wystawienniczą
- wydawnictwa periodyczne

   Od grudnia 1991 roku muzeum wydaje społeczno - kulturalny miesięcznik regionalny "Wiadomości Brzozowskie", który dokumentuje najważniejsze wydarzenia lokalne, a także przyczynia się do utrwalenia dziedzictwa kulturowego brzozowskiej Małej Ojczyzny. 

Ratusz
Muzeum regionalne mieści się w centrum miasta w budynku dawnego ratusza miejskiego. Został on wzniesiony od. 1896 r. wg projektu Władysława Łuczyckiego - architekta ze Lwowa. ratusz jest budynkiem murowanym, potynkowanym, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym, na planie wydłużonego prostokąta. Przy elewacji południowej znajduje sieę czterokondygnacyjna wieża z ostrosłupowym hełmem. Muzeum użytkuje parter oraz wieżę. 

Zbiory
   Podstawowym zadaniem placówki jest gromadzenie, przechowywanie, konserwacja i udostępnianie muzealiów z zakresu archeologii, etnografii, historii, sztuki regionu, a także prowadzenie działalności naukowej i oświatowej w zakresie wymienionych dyscyplin oraz współdziałanie w upowszechnianiu nauki i sztuki z instytucjami, szkołami i organizacjami na terenie miasta i okolic.
Najstarszymi obiektami w zbiorach są krzemienne i kamienne toporki i siekierki z okresu neolitu (4500-1700 r. p.n.e.) odkryte w trakcie prac wykopaliskowych w okolicach Brzozowa. Zbiory historyczne najliczniej reprezentowane są przez archiwalia (m.in. opis granic Brzozowa z 1784 roku i księgę wójtowsko - ławniczą z II połowy XVII wieku, spuścizna rękopiśmienna dr. Adama Fastnachta dotycząca słownika historyczno - geograficznego ziemi sanockiej w średniowieczu). Ciekawymi muzealiami historycznymi są także fajki z miejscowych warsztatów rzemieślniczych z przełomu XIX/XX wieku oraz warsztat grzebieniarski Jana Fala - ostatniego grzebieniarza w Brzozowie.   
   Muzeum gromadzi także pamiątki kultury ludowej 0 liczne narzędzia pracy, przedmioty z wyposażenia mieszkań, przedmioty codziennego użytku oraz wyroby rzemiosła artystycznego. Placówka posiada bogaty zbiór rzeźb artystów ludowych regionu brzozowskiego m.in.: Stanisława Adamczaka ze Zmiennicy, Marka Dudy z Izdebek, Stanisława Konieczki z Humnisk, Antoniego Laska z Humnisk, Anieli Orłowskiej z przysietnicy, romana Sokalskiego z Humnisk, Marka szpiecha z Hłudna.

Wystawy stałe
Muzeum od początku istnienia gromadzi cenne dla miasta i regionu eksponaty i udostępnia je poprzez organizowane ekspozycje. Mają one na celu pogłębienie i szersze ukazania niektórych problemów, dziejów oraz kultury ludowej tego regionu. Aby uatrakcyjnić ofertę wystawiennicza, wypożycza także eksponaty z innych placówek muzealnych.

Aktualne wystawy stałe:

Z dziejów i kultury regionu brzozowskiego:
- Jak żyli nasi przodkowie. Wyposażenie salonu mieszczańsko - inteligenckiego i izby chłopskiej w XX wieku,
- Rzeźba ludowa regionu brzozowskiego,
- Archeologia regionu brzozowskiego,
- Miasto dwóch religii. Brzozów w okresie międzywojennym,
- Ekspozycja przyrodniczo - ekologiczna oraz tradycji łowieckiej.

Eksponaty

- rzeźby Piotra Worońca - artysty mieszkającego i tworzącego w Brzozowie, członka Związku Polskich Artystów Plastyków, w latach 1992-1999 asystenta scenografa w Teatrze Kreatur w Berlinie, laureata nagrody Prezydenta Miasta Rzeszowa oraz nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego,
- rzeźby artystów ludowych regionu brzozowskiego (Stanisława Adamczaka, Marka Dudy, Kazimierza Floraczka, Andrzeja Jonarskiego, Stanisława Konieczki, Anieli Orłowskiej, Stefana Rogoza, Marka Szpiecha),
- malarstwo (jacka Gołąbka, Kazimierza Gruszki, Michała Grzybińskiego, Sławomira janasa, Andrzeja Kijowskiego, Jadwigi, Szmyd - Sikroy, Doroty Wasylewicz - Krynickiej, Magdaleny Wyżykowskiej, Zbigniewa Zbiegania),
  • warsztat grzebieniarski z I połowy XIX wieku z warsztatu Jana Fala,
  • skrzynka cechowa z końca XVIII wieku,
  • lira korbowa Stanisława Wyżykowskiego,
  • kolekcja archeologiczna Adama Batora,
  • zbiór sztandarów cechów i organizacji społecznych z regionu brzozowskiego z XX wieku,
  • rzeszowski strój ludowy,
  • stolik do gry w karty,
  • judaica,
  • samowary z Tuły,
  • kredens stołowy typu wiedeńskiego i wyposażenie salonu mieszczańskiego.
Kategorie
Regionalia, Etnografia, Historia

Godziny pracy muzeum
poniedziałek 8.00 - 16.00
wtorek 8.00 - 15.00
środa 8.00 - 15.00
czwartek 8.00 - 16.00
piątek 8.00 - 15.00
Ponadto od 01 kwietnia do 30 września soboty i niedziele 9.00 - 13.00

Cennik
Bilet normalny - 3.00 PLN
Bilet ulowy - 1.50 PLN

Dojazd
Muzeum mieści się w centrum miasta. Do ratusza na rynku można dotrzeć z dworca PKS ulicami Bielawskiego i Mickiewicza (około 300 metrów). Brzozów ma bezpośrednie połączenie autobusowe m.in. z Krakowem, Lublinem, Toruniem (z Gdańskiem w okresie wakacyjnym) i Warszawą.

Informacje
W muzeum mieści się biblioteka czynna w godzinach 8.00 - 15.00


 

Wieża widokowa ratusza

REGULAMIN


ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY
PRZEWORSKA
KOLEJ WĄSKOTOROWA


P A S T E W N I KPolsko-Ukraińskie Centrum Informacji i Promocji Turystyki Karpat
IZBA CELNA W PRZEMYŚLU