Konkurs na Najlepszy Produkt Turystyczny '2013 PDF Drukuj Email
   Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna zaprasza do udziału w konkursie na "Najlepszy Produkt Turystyczny - Certyfikat POT". Organizatorami konkursu są: na poziome centralnym - Polska Organizacja Turystyczna, natomiast na poziomie regionalnym - Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna. Regionalny etap konkursu trwa do 16.08.2013 r.

   Udział w konkursie to okazja do promocji i rozwoju produktów turystycznych województwa podkarpackiego. Organizator konkursu czeka na atrakcyjne, nowatorskie i przyjazne dla turystów produkty. Najlepsze inicjatywy mają szanse otrzymania Certyfikatu POT - prestiżowego wyróżnienia w obszarze turystyki i nagrody, którą jest kampania promocyjna produktu prowadzona na rynku polskim i zagranicznym przez Polską Organizację Turystyczną. Na etapie regionalnym najciekawsze propozycje z województwa podkarpackiego zostaną uhonorowane Certyfikatem Regionalnym przez Prezesa Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz będą promowane przez PROT.

   Zgłoszenia do etapu regionalnego będą przyjmowane do 16 sierpnia 2013 r. na formularzach zgłoszeniowych (Karta Zgłoszenia nr 1, oraz nr 2, dostępne są na stronie www.podkarpackie.travel).

   Wypełnione formularze (Karta Zgłoszenia nr 1 na najlepszy produkt turystyczny lub Karta Zgłoszenia nr 2 Złoty Certyfikat) należy wysłać drogą e-mailową oraz drogą pocztową wraz z wszelkimi załącznikami na adres siedziby Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, ul. Grunwaldzka 2, 35-068 Rzeszów z dopiskiem na kopercie "Najlepszy produkt turystyczny 2013-półfinał" e-mail: m.wawrejko@podkarpackie.travel lub prot@podkarpackie.travel

   Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej: www.podkarpackie.travel, jak również ogłoszone będą w mediach lokalnych patronujących konkursowi.  

   Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Marszałek Województwa Podkarpackie oraz Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

Patronat medialny: GCnowiny, nowiny24, "Życie Podkarpackie:, iSanok.pl, TV Sanok, portal gospodarkaPodkarpacka.pl


Do pobrania:
Karta zgłoszenia nr 1- etap regionalny

Karta zgłoszenia nr 2- złoty certyfikat_etap regionalny

Regulamin konkursu NPT

 

Wieża widokowa ratusza

REGULAMIN


ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY
PRZEWORSKA
KOLEJ WĄSKOTOROWA


P A S T E W N I KPolsko-Ukraińskie Centrum Informacji i Promocji Turystyki Karpat
IZBA CELNA W PRZEMYŚLU