betvolem.combetlikegir.comanadolu casinowiibet.comrestbetcdn.comebetebet.combahigogir.comtwitch viewer botsiber güvenlik
Cerkiew w Rudce odnowiona PDF Drukuj Email
   Dawną cerkiew greckokatolicką w Rudce k. Sieniawy mocno doświadczył los. Na ten XVII-wieczny zabytek w 1986 r. zwalił się olbrzymi, stary dąb niszcząc całkowicie wieżę nad babińcem. Budowlę zabezpieczono przed dalszą destrukcją. Dwa lata temu rozpoczęto jej odnowę, która się właśnie zakończyła. W przyszłym roku ma w niej powstać Muzeum Sakralne Ziemi Sieniawskiej, dzięki czemu zostanie udostępniona zwiedzającym.

   Drewnianą filialną cerkiew Zaśnięcia Największej Maryi Panny w Rudce zbudowano w 1693 r. - to jeden z najstarszych tego typu obiektów w Polsce. Jest to budowla orientowana, konstrukcji zrębowej, trójdzielna. Sanktuarium jest mniejsze od nawy, zamknięte trójbocznie z dwoma bocznymi zakrystiami. Od frontu przylegała kruchta.  


Stan cerkwi sprzed zniszczeniem fot. W. Sobocki

   Wokół sanktuarium umieszczono okap gontowy, a po bokach nawy podcienia wsparte na słupach. Nawa była kryta brogowym dachem łamanym. W XVIII w. cerkiew została przebudowana, nad kruchtą postawiono wówczas niewysoką dzwonnicę.

   Wiekową budowlę otaczał wieniec starych dębów, jeden z nich w 1986 r. zwalił się na zachodnią część świątyni. Rozebrano zniszczony babiniec z wieżą, a jej resztki umieszczono we wnętrzu dawnej cerkwi, zmienionej w magazyn.


Stan cerkwi po zniszczeniu części zachodniej budowli

   W 2011 r. rozpoczęto prace konserwatorskie, które w sumie kosztowały blisko 300 tys. zł. Dotacja pokryła całość prac, a koszt renowacji pochodził z budżetu państwa - mówi dr Grażyna Stojak, Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Tak wysoka dotacja przyznawana jest tylko dla zabytków o wyjątkowej wartości historyczno - artystycznej.

   W ramach prac wymieniono w świątyni kamienną podmurówkę, zniszczone belki zrębu i gont oraz odtworzono zadaszenie babińca, podłogę i schody prowadzące na chór. 

   Po szeregu naukowych konsultacjach przeważyła opinia, aby odtworzyć świątynię w jej pierwotnej bryle, bez XVIII - wiecznych "dodatków", które tak naprawdę oszpeciły archaiczną formę - wyjaśnia konserwator Grażyna Stojak.


Stan cerkwi w trakcie prac konserwatorskich

   Samorząd Sieniawy, który opiekuje się obiektem, planuje w przyszłym roku sfinansować jeszcze wewnętrzne instalacje. Wszystko po to, aby w cerkwi w 2013 r. utworzyć Muzeum Sakralne Ziemi Sieniawskiej, dzięki czemu świątynia będzie mogła zostać udostępniona zwiedzającym.
 

Wieża widokowa ratusza

REGULAMIN


ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY
PRZEWORSKA
KOLEJ WĄSKOTOROWA


P A S T E W N I KPolsko-Ukraińskie Centrum Informacji i Promocji Turystyki Karpat
IZBA CELNA W PRZEMYŚLU