betvolem.combetlikegir.comanadolu casinowiibet.comrestbetcdn.comebetebet.combahigogir.comtwitch viewer botsiber güvenlik

Parki Narodowe

 

Nordic Walking Park


Bieszczadzka Kolejka Leśna

Regionalne mediaKomunikacja

pkp_logo

pks_logo

Pogoda

Bazylika p.w. Ducha Świętego PDF Drukuj Email
Spis treści
Bazylika p.w. Ducha Świętego
Kaplica Grobu Bożego
Wszystkie strony
   Kościół farny to gotycka, olbrzymich rozmiarów budowla wznosi się na wzgórzu w zachodniej części miasta. Budowany w latach 1430 - 1473 na tzw. "Kniazim Grodziszczu" nad rzeką Mleczką, która wówczas tamtędy przepływała. Kościół ufundował Jan z Tarnowa w przywileju z 1394 roku. Wówczas istniał kościół św. Katarzyny oraz parafia erygowana przez bp. Lubelskiego, co stwierdza dokument wydany w Feurstenwaldzie w 1393 roku. Prawdopodobnie kościół ten okazał się zbyt mały i niewystarczający dla potrzeb duszpasterskich dużej parafii.
  
   Wkrótce fundator przekazał nową parafię zakonowi Bożogrobców, czyli Kanoników Regularnych Stróżów Grobu Jerozolimskiego. Kościół, konsekrowany w 1473 roku, otrzymał tytuł Świętego Ducha. Księża Miechowici - główni budowniczowie kościoła wzorowali się na pierwszym i generalnym w Polsce kościele Bożogrobców w Miechowie. Ten z kolei wzorowany był na budowli kościoła Bożego Grobu w Jerozolimie.
  
   Monumentalna, gotycka, imponująca budowla otoczona jest murem obronnym, basztą, a także murami klasztornymi z 1640 roku i zabudowaniem klasztornym. Brama główna stanowiąca element muru klasztornego ma kształt kapliczki. Na trzech wieżach (głównej i dwóch bocznych) widnieją krzyże z podwójnymi ramionami. Są one symbolem Bożogrobców zarządzających parafią przeworską przez cztery i pól wieku. Największa wieża w kościele, tworzy przedłużenie kościoła - jej wysokość to 40 metry. W niej mieści się główne wejście do świątyni, nad którym widnieje herb Leliwa. Oprócz wejścia głównego po obydwu stronach wieży znajdują się dwa boczne wejścia.
    
   Kościół z dawnym klasztorem Miechowitów - obecnie plebanią łączy delikatny, przy smukłych, wielkich budynkach i ładny krużganek wsparty na arkadach. Pochodzi on z 1724 roku. Przestronne, jasne, lekkie wnętrze kościoła wypełnia m.in. 12 ołtarzy, chrzcielnica, epitafia, ambona złocona i rzeźbiona, obrazy i inne przedmioty wyposażenia kościelnego. Powierzchnia posadzki (wykonanej z biało - czarnego marmuru karraryjskiego) całego kościoła wynosi 952 m kwadratowe. Długość kościoła ma 49 m. Z kolei wysokość kościoła sięga 20 m. Sklepienia w kościele są żebrowe, gwiaździste i krzyżowe. Prezbiterium zdobią: dużych rozmiarów ołtarz, stalle z XVIII wieku, nad którymi znajduje się loggia Lubomirskich. Stalle posiadają baldachim z 20 tablicami, na których widnieją cytaty z Pisma Świętego.  

   Prezbiterium i nawę główną dzieli wydatnie złocony łuk tęczowy przedstawiający krucyfiks wsparty na kuli ziemskiej (przełom XVI i XVII w.) Wokół łuku umocowano wyrzeźbione narzędzia męki Pańskiej.
 
  Czteroprzęsłową nawę główną od naw bocznych oddzielają arkady rozpięte na 6 wielobocznych filarach. Kruchta mieści się pod wieżą, natomiast na piętrze znajduje się miejsce dla chóru kościelnego i organy z 1900 roku.

   Do zakrystii przylegającej z lewej strony prezbiterium prowadzą żelazne drzwi i ostrosłupowy portal z kamienia. Z zakrystii przez podwójne drzwi (żelazne potem dębowe) można przejść do skarbca, w którym przechowywane są wartościowe, zabytkowe naczynia liturgiczne typu: monstrancje z XVII i XVIII wieku, ornaty, kielichy i inne. Ołtarz główny - najokazalszy i najcenniejszy - wykonany w stylu baroku toskańskiego pochodzi z 1693 roku. Centralne miejsce - figura Chrystusa Ukrzyżowanego, otoczona winoroślami, na szczycie płaskorzeźba ze sceną koronacji Maryi i Świętych. W dekorację ołtarza wkomponowano herb Bożogrobców i figurę ich patrona św. Augustyna i Jakuba Apostoła. Obecną kolorystykę uzyskał po pracach konserwatorskich w 2001 roku. 

   Wysoki artyzm prezentują również ołtarze boczne. W kościele znajduje się spiżowa chrzcielnica z 1400 roku  - najstarszy zabytek wyposażenia. Ma ona kształt kielicha ustawionego na marmurowych progach. Jej trzon posiada ozdobiony gzyms, pod którym widnieją gotyckie napisy, herby Bożogrobców, herby Leliwa, Topów i Nałęcz. Uwagę przyciągają medaliony obrazujące zmiany księżyca.  

   Wyjątkowo cennym zabytkiem kościoła farnego jest replika grobu Chrystusa z Jerozolimy. Przez północną nawę boczną można przejść do kaplicy Grobu Pańskiego, dobudowanej w XVII wieku. Kaplica Grobu Pańskiego to prawdziwy skarb parafii. Bożogrobcy propagowali kult Grobu Pańskiego (m.in. przez ruch pielgrzymkowy). Kult ten od czasów rozbiorów był ostro tłumiony w ramach pseudo-reformy józefińskiej. Potem został wznowiony. Przeworsk to jeden z niewielu ośrodków kultu Bożego Grobu w Polsce, a świątynia uzyskała rangę Sanktuarium Pańskiego. 

   Staraniem ks. prał. Adama Ablewicza, proboszcza parafii w Przeworsku w latach 1964-1989 Ojciec Święty Jan Paweł II 29 grudnia 1982 roku nadał kościołowi Ducha Świętego tytuł bazyliki mniejszej. Sanktuarium Bożego Grobu w Roku Jubileuszowym 2000 zostało ustanowione przez biskupa diecezji przemyskiej ks. Józefa Michalika kościołem stacyjnym.

   W styczniu 2000 roku ołtarz został poddany gruntownej konserwacji, która trwała ponad rok. Czteroprzęsłową nawę główną oddziela od prezbiterium bogato złocona tęcza, której centralnym punktem jest barokowy krucyfiks wsparty na kuli ziemskiej. Po obu stronach zawieszono narzędzia Męki Pańskiej. Dzięki staraniom obecnego ks. Proboszcza S. Szałankiewicza łuk ten został poddany gruntownej renowacji, dzięki czemu odzyskał pierwotny blask.

   Podczas prac remontowych w 2003 r. natrafiono na trzy płyty nagrobne: Rafała z Tarnowa, jego żony Anny z Szamotuł oraz Mużyły z Buczacza, herbu Awdaniec. Później odkryto jeszcze jedną płytę, ale nie zdołano ustalić, dla jakiej osobistości została wykonana. Wszystkie cztery zostały wykonane z brył piaskowca i wapienia, każda waży ponad 1200 kg. Na płytach widnieją ikonograficzne postacie zmarłych, herby rodowe i inskrypcje w minuskule gotyckiej. Jest to unikat na ternie Polski południowo - wschodniej. 
 

Bazylika pw. Ducha Świetego


Mury Bazyliki
 

Wieża Bazyliki


Kaplica Grobu Bożego - charakterystyk, jej wygląd, styl budowy, wnętrze kaplicy, twórcy i budowniczowie

   Budowę kaplicy Bożego Grobu rozpoczęto w 1697 roku. Prepozytem konwentu przeworskiego bożogrobców był wówczas Aks. Franciszek Chodowicz. Jest to kaplica w stylu renesansowym, zbudowana na rzucie kwadratu, z kopułą na pendentywach i opatrzona wysmukłą latarnią. Została konsekrowana w 1727 roku. Różni się od powszechnie stosowanego w tym czasie typu kaplic głównie dużymi rozmiarami oraz podciągnięciem wysoko murów w formie drugiej kondygnacji w miejsce bębna. Niewątpliwie zaważyła tu chęć umieszczenia wewnątrz, na wzór macierzystego klasztoru w Miechowie, kopii jerozolimskiego Grobu Chrystusa.
  
   Wygląd przeworskiej kaplicy Grobu Pańskiego na przestrzeni wieków uległ znacznym zmianom. Dotyczy to także w pewnej mierze samego grobu Chrystusa. Zachowanego do naszych czasów opisu kaplicy zajmował Grób Pański, posiadający w swym wnętrzu mensę ołtarzową. Grób składał się z dwóch części: tzw. Kaplicy Adama i właściwej komory grobowej. Tam znajdowała się wspomniana wyżej mensa ołtarzowa. Tylną ścianę Grobu stanowił wielobok, podzielony ślepymi arkadami wspartymi na kolumienkach. Płaski dach zwieńczało drewniane tempietto o 6 arkadach dźwigających kopułę.

   W kaplicy przy bocznych ścianach znajdowały się dwa ołtarze: z prawej strony ołtarz Zdjęcia Pana Jezusa z Krzyża, z lewej ołtarz Nawiedzenia Grobu przez św. Marię Magdalenę. Na sklepieniu kaplicy namalowane były różne przedstawienia Grobu Chrystusowego. Prowadzone prace renowacyjne ukazały malowidła ścienne pochodzące prawdopodobnie z początku XVII wieku.

  Po śmierci w 1846 roku ostatniego członka Zakonu Bożogrobców w Przeworsku, Kaspra Mizerskiego, kaplica przez okres następnych niemal 120 lat była praktycznie zapomniana. Dopiero w 1969 roku z inicjatywy ówczesnego ks. Prałata Adama Ablewicza, została przywrócona do dawnej świetności. W pierwszej kolejności uporządkowano podziemia z grobami książąt Lubomirskich. Sprowadzeni z Leżajska sztukatorzy odtworzyli wspaniałe sztukaterie kaplicy wykonane przez Fryderyka Baumana. Ściany kaplicy zostały blichowane, tzw. otynkowane gipsem alabastrowym. Całość prac malarskich została wykonana w 1968 roku w kolorze białym i kremowym.
 
   W trakcie prac renowacyjnych została odkryta spod warstwy tynku polichromia, obejmująca całą północną ścianę kaplicy. Pochodzi ona z 1821 roku i przedstawia zmartwychwstałego Chrystusa. Stanowi piękne tło dla Grobu Pańskiego, podkreślając jednocześnie wymowę teologiczną Grobu jako miejsca zmartwychwstania. Polichromia ta jest dziełem miejscowego artysty N.Jopińskiego.   
 
   Do wnętrz kaplicy prowadzą odrzwia z czarnego marmuru, na której w górnej części znajduje się napis będący fragmentem proroctwa Izajasza:"Et erit sepulhrum eius Gloriosum". Przejście zamyka barokowa krata o matowych roślinach. 
 
  Kaplica posiada następujące wymiary: 13 m długości, 12 m szerokości i 27 m wysokości, licząc do szczytu wieńczącej kaplicy kopuły. Na osi arkady wejściowej znajduje się płaskorzeźba orła z rozpostartymi skrzydłami i przerzucona girlandą z liści dębowych. Na końcach tej girlandy autor umieścił tarcze herbowe z mitrami księżycowymi. Pierwsza z nich to tarcza z herbem Lubomirskich - Średniowa bez krzyża, druga z herbem Czartoryskich - Pogoń Litewska. Przy ścianach bocznych znajduję się dwa ołtarze:  z lewej strony ołtarz Chrystusa ukrzyżowanego ze srebrną koroną z przełomu XVII i XVIII wieku, z prawej Matki Bożej pani Przeworskiem z  XVIII wieku. Ewenementem tego ołtarza jest fakt iż posiada on dwie korony podarowane od przeworszczan za dokonane cuda. Oba te ołtarze zostały odremontowane podczas renowacji kaplicy w 1968 roku. Przy wejściu do kaplicy wiszą dwa obrazy pochodzące z XVI wieku. Pierwszy z nich przedstawia "Zdjęcie z Krzyża", drugi natomiast "Złożony do grobu".
 
  W części północnej kaplicy znajduje się Kaplica Bożego Grobu z Jerozolimy. Najprawdopodobniej wzorem dla przeworskiej kopii Sepulhrum Domini były relikwiarze w kształcie Grobu Jerozolimskiego, podarowany kardynałowi Andrzejowi Batoremu, ówczesnemu generałowi bożogrobców przez Karola Boromeuszka, w 1584 roku. Relikwiarz ten odzwierciedla wygląd Grobu Pańskiego po renowacji dokonanej w 1555roku przez franciszkanów.
 
   Boży Grób w kaplicy przeworskiej bazyliki został wzniesiony z cegły. Komora grobowa jest znaczniej szersza od podniesienia. Od strony zachodniej zamyka ja półkolista absyda. Przedsionek posiada sklepienie krzyżowe, przy czym jego część zachodnia nie jest sklepiona. Ściany zewnętrzne dzieli 14 pilastrów, 10 na części mieszczącej właściwy grób oraz 4 na przedsionku. Pilastry na komorze grobowej są balasowo wyburzone, co upodabnia je do kolumn. Łączą się one za pomocą profilowanych arkad zamkniętych półkoliście. Na ścianie zewnętrznej Grobu został wkomponowany złoty relikwiarz w kształcie krzyża jerozolimskiego, który zawiera kamień z Groby Chrystusa w Jerozolimie. W trakcie wspomnianej renowacji został usunięty płaski dach nad komorą gazową wraz z wysoką ośmioboczną latarnią z balustradą w danej części wieńczoną kopułą. Staraniem ks. prał. Adama Ablewicza, proboszcza parafii  w Przeworsku w latach 1964 - 1989 Ojciec Święty Jan Paweł II 29 grudnia 1982 roku nadał kościołowi Ducha Świętego tytuł bazyliki mniejszej. Sanktuarium Bożego Gronu w Przeworsku w Roku Jubileuszowym 2000 zostało ustanowione przez biskupa diecezji przemyskiej ks. Józefa Michalika kościołem stacyjnym.
 

Grób Boży
 

Kopuła Grobu Bożego
           
   
 

Wieża widokowa ratusza

REGULAMIN


ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY
PRZEWORSKA
KOLEJ WĄSKOTOROWA


P A S T E W N I KPolsko-Ukraińskie Centrum Informacji i Promocji Turystyki Karpat
IZBA CELNA W PRZEMYŚLU