Do pobrania Drukuj
W tym dziale zamieszczone zostały (pliki pdf.) następujące pozycje:
 • Strategia Powiatu Przeworskiego na lata 2007-2013
 • Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020
 • Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015
 • Regionalny program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2007-2013
 • Ustawa o usługach turystycznych
 • Rozporządzenie w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek

Oprócz tego w załącznikach zamieszczono programy podstawowego szkolenia dla kandydatów na przewodników oraz pilotów. Oto spis załączników:

 • Załącznik Nr 1 - "PROGRAM PODSTAWOWEGO SZKOLENIA OGÓLNEGO DLA KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH",
 • Załącznik Nr 2 - "PROGRAM PODSTAWOWEGO SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO DLA KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW GÓRSKICH - CZĘŚĆ OGÓLNA DLA WSZYSTKICH RODZAJÓW PRZEWODNICTWA GÓRSKIEGO,
 • Załącznik Nr 3 - "PROGRAM PODSTAWOWEGO SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO DLA KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW GÓRSKICH - CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA DLA PRZEWODNIKÓW BESKIDZKICH,
 • Załącznik Nr 4 - "PROGRAM PODSTAWOWEGO SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO DLA KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW SUDECKICH",
 • Załącznik Nr 5 - "PROGRAM PODSTAWOWEGO SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO DLA KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW GÓRSKICH - CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA DLA PRZEWODNIKÓW TATRZAŃSKICH",
 • Załącznik Nr 6 - "PROGRAM PODSTAWOWEGO SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO DLA KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW MIEJSKICH",
 • Załącznik Nr 7 - "PROGRAM PODSTAWOWEGO SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO DLA KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH",
 • Załącznik Nr 8 - "PROGRAM UZUPEŁNIAJĄCEGO SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW GÓRSKICH KLASY DRUGIEJ I PIERWSZEJ",
 • Załącznik Nr 9 - "PROGRAM SZKOLENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DLA PRZEWODNIKÓW TATRZAŃSKICH PROWADZĄCYCH WYCIECZKI POWYŻEJ III STOPNIA TRUDNOŚCI W WARUNKACH ZIMOWYCH I IV STOPNIA TRUDNOŚCI W WARUNKACH LETNICH (PRZEWODNIKÓW WYSOKOGÓRSKICH),
 • Załącznik Nr 10 - "PROGRAM SZKOLENIA DLA KANDYDATÓW NA PILOTÓW WYCIECZEK.
Zachęcamy do korzystania z materiałów.