betvolem.combetlikegir.comanadolu casinowiibet.comrestbetcdn.comebetebet.combahigogir.comtwitch viewer botsiber güvenlik
Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki PDF Drukuj Email

WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA TURYSTYKI

 

Przedstawiciele branży turystycznej, w tym instytucji, biznesu i organizacji pozarządowych, przybyli do dubieckiego zamku, by wziąć udział w wojewódzkich obchodach Światowego Dnia Turystyki. Była to także okazja do wręczenia odznaczeń i nagród osobom zaangażowanym w działalność turystyczną. Udział w obchodach wzięli m.in. marszałek Władysław Ortyl, Adam Hamryszczak - podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Ewa Leniart - Wojewoda Podkarpacki.

 

 

 

 

 

 

 

Tegoroczne Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki odbywają się pod hasłem: „Zrównoważona turystyka – narzędziem rozwoju”. Ma ono podkreślać ekonomiczny, społeczny, kulturowy i polityczny wkład turystyki w budowę dobrobytu społeczności międzynarodowej i tym samym wypracowanie form prośrodowiskowych działań, które staną się standardami w innych gałęziach gospodarki.

W trakcie uroczystości głos zabrał marszałek Władysław Ortyl, który na początku powitał wszystkich gości. Marszałek nawiązując do tegorocznego hasła, pod jakim odbywają się obchody, powiedział, że w naszym regionie zrównoważona turystyka jest ważnym narzędziem rozwoju. Jednocześnie wyraził przekonanie, że obchody pozwolą rozmawiać o dziedzictwie przyrodniczym Podkarpacia w kontekście rozwoju turystyki.

– Chodzi o to, żeby turystyka działała w formule wielosektorowości, bo to daje największe możliwości rozwojowe i dalszego inwestowania w ten obszar. Wspieramy rozwój turystyki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, ale też z pewnością będziemy ten rozwój wspierać w ramach programów krajowych. Cieszę się, że dziś mamy także sposobność do nagrodzenia tych osób, które naszym zdaniem wkładają dużo wysiłku w promocję turystyki na Podkarpaciu – powiedział marszałek.

Z kolei Adam Hamryszczak mówił o znaczeniu turystki w rozwoju gospodarczym naszego kraju i samego województwa podkarpackiego – Podkarpackie ma potężny potencjał turystyczny, który należy wykorzystać. Trzeba wziąć pod uwagę środki unijne, dzięki którym istnieje możliwość wzmocnienia turystki na wielu poziomach – powiedział, jednocześnie dodając: – Jestem przekonany, ze turystyka będzie kolejnym motorem wzrostu gospodarczego Polski Wschodniej w tym województwa podkarpackiego, czego szczerze sobie i państwu życzę – zakończył podsekretarz.

Po oficjalnych przemówieniach przyszedł czas na wręczenie honorowych odznak Ministra Sportu i Turystyki. Odznaki „Za zasługi dla turystyki” w tym roku otrzymali: Henryk Pelc – działacz turystyczny, popularyzator aktywnego spędzania czasu, Mirosława Zwierzchowska – geograf, wychowawca młodzieży szkolnej, Magdalena Knap – zasłużony działacz turystyki szkolnej, Marcin Warchoła – nauczyciel akademicki i działacz turystyki.

Statuetki Marszałka Województwa Podkarpackiego za osiągnięcia w promocji i rozwoju turystyki w 2017 roku otrzymali z kolei: Andrzej Radwański – polski inżynier geofizyk, działacz ochrony przyrody i turystyki górskiej, Marian Dzimira – wieloletni Dyrektor Schroniska Młodzieżowego PTSM w Przemyślu i w Rzeszowie, Pavol Ďuriš – miłośnik i pasjonat, gwiazd pomysłodawca i założyciel Parku Gwiezdnego Nieba w Bieszczadach, Krzysztof Myszkowski – pedagog, kompozytor, wokalista, gitarzysta, założyciel i lider zespołu Stare Dobre Małżeństwo oraz Jacek Grzegorzak prezes Stowarzyszenia Ziemi Dubieckiej.

Podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Turystki ogłoszono również wynik konkursu na „Najlepszy Produkt Turystyczny” organizowany przez Podkarpacką Regionalną Organizację Turystyczną. Z rąk prezesa PROT, Marcina Fijołka certyfikaty odebrali: Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, Nadleśnictwo Stuposiany oraz Biuro podróży „Bieszczady”. Z kolei wyróżnienie otrzymała Bobulandia.

Po ceremonii wręczenia wyróżnień, uczestnicy mieli możliwość zobaczenia prezentacji Moniki Kazimierczak z Banku Gospodarstwa Krajowego, dotyczącą możliwości wsparcia finansowego mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w branży turystycznej oraz okołoturystycznej w Polsce Wschodniej w ramach projektu „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”.

Wśród zagadnień poruszanych podczas obchodów były kwestie związane ze Wschodnim Szlakiem Rowerowym Green Velo. Dobrą wiadomością dla zaangażowanych w jego funkcjonowanie okazała się informacja, że obiekty posiadające lub ubiegające się o status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom (MPR) będą preferowane w uzyskaniu pożyczki na inwestycje w Polsce Wschodniej. Rzecz dotyczy programu „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka”, realizowanego w ramach umowy między Ministerstwem Rozwoju i Banku Gospodarstwa Krajowego.

W ramach promocji Szlaku Green Velo dodatkową atrakcją tegorocznych obchodów była możliwość skorzystania z kapsuły 5D Green Velo oraz obejrzenie pokazu akrobacji rowerowych Bartłomieja Ćwika. Na zakończenie obchodów, uczestnicy mogli zwiedzić Kresowy Dom Sztuki w Dubiecku.

Światowy Dzień Turystyki jest świętem turystyki ustanowionym w 1979 r. przez Światową Organizację Turystyczną. Święto obchodzone jest na poziomie światowym, narodowym oraz wojewódzkim. Samorząd Województwa Podkarpackiego swoje obchody organizuje od 1999 roku.

D. Kozik / Biuro Prasowe UMWP

 

Więcej zdjęć i film.

 

Wieża widokowa ratusza

REGULAMIN


ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY
PRZEWORSKA
KOLEJ WĄSKOTOROWA


P A S T E W N I KPolsko-Ukraińskie Centrum Informacji i Promocji Turystyki Karpat
IZBA CELNA W PRZEMYŚLU