betvolem.combetlikegir.comanadolu casinowiibet.comrestbetcdn.comebetebet.combahigogir.comtwitch viewer botsiber güvenlik
Międzynarodowe spotkanie promujące projekt PDF Drukuj Email
   W ramach projektu "Traditional adn wild" tworzone są w pięciu regionach Europy Środkowej (na terenie Polski, Czech, Słowenii i na Węgrzech) profesjonalnie wyposażone sale wystawowe i ogrody botaniczne. Pomagają one w edukacji oraz propagowaniu informacji wśród różnych grup ludności na temat dziko występujących roślin. Pierwszą inwestycją była sala wystawowa - dom ludowy - otwarty pod koniec października 2012 r. w Kunadacs na Węgrzech. Z kolei w Podkarpackiem stworzono pokój wystawienniczy, który zlokalizowany jest w jednej z zabytkowych chałup na terenie Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. 

   Od pokoleń w Europie Środkowej dziko występujące rośliny były zbierane z ich naturalnych środowisk i skutecznie wykorzystywane. Obecnie wiedza ta zanika, stąd też potrzeba promowania tradycji związanych ze zbieraniem dziko występujących roślin, do czego z pewnością przyczyni się pokój wystawienniczy bezpłatnie udostępniony zainteresowanym - powiedziała Małgorzata Draganik, koordynator projektu "Traditional and wild" ze Stowarzyszenia "Pro Carpathia".

   17 kwietnia br. odbyła się prezentacja tego pokoju przedstawicielom organizacji partnerskich z Czech, Węgier i Słowenii, m.in. z Uniwersytetu Korwina w Budapeszcie, Uniwersytetu Mendla w Brnia, fundacji BIT Planota oraz fundacji WWF. Podczas tego spotkania uczestnicy wysłuchali prof. Cz. Trąba z Uniwersytetu Rzeszowskiego na temat znaczenia roślin w kulturze. Z kolei Alina Becla opowiadała o możliwościach stworzenia produktu z dziko występujących roślin i jego certyfikacji na rynku podkarpackim.


   Pokój wystawienniczy ma charakter czysto edukacyjny. Jego zdaniem jest zwrócenie uwagi na znaczenie tych roślin w życiu człowieka i ich praktyczne wykorzystanie. Począwszy od stosowania ich w celach spożywczych, poprzez obecność w różnego rodzaju tradycjach i zwyczajach, w naszej kulturze i codziennym życiu. Współczesny człowiek bowiem zbyt często zapomina o tej roli - dodaje Agnieszka Pieniążek, członek Komitetu Sterującego. Zwiedzanie pokoju wystawienniczego dotyczącego dziko występujących roślin dla zainteresowanych osób jest nieodpłatnie. W sezonie pokój wystawienniczy otwarty będzie w godzinach otwarcia Muzeum, natomiast po sezonie zwiedzanie będzie możliwe po wcześniejszym zgłoszeniu i uzgodnieniu terminu.  

   W dniach 18-19 kwietnia br. w Rzeszowie odbyło się spotkanie członków Komitetu Sterującego oraz wszystkich członków Zespołów Projektowych z organizacji partnerskich, podczas którego przedyskutowano bieżące sprawy związane z realizacją projektu oraz zaplanowane zostały kolejne działania.
 

Wieża widokowa ratusza

REGULAMIN


ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY
PRZEWORSKA
KOLEJ WĄSKOTOROWA


P A S T E W N I KPolsko-Ukraińskie Centrum Informacji i Promocji Turystyki Karpat
IZBA CELNA W PRZEMYŚLU