betvolem.combetlikegir.comanadolu casinowiibet.comrestbetcdn.comebetebet.combahigogir.comtwitch viewer botsiber güvenlik
PROMOCJA II TOMU PRZEWORSKICH STUDIÓW REGIONALNYCH PDF Drukuj Email

Znaczne zainteresowanie przeworszczan wzbudziła pozycja wydawnicza pt. „Przeworskie studia regionalne”, która ukazała się staraniem Muzeum w Przeworsku i Urzędu Miasta Przeworska, a której publiczna prezentacja miała miejsce wieczorem w dniu 10 listopada 2016 r. w sali narad w ratuszu. To już drugi tom popularnonaukowej serii wydawniczej. Tom pierwszy ukazał się w roku 2012, jako zbiór opracowań naukowych, artykułów i rozpraw z dziedziny historii Przeworska, historiografii, etnografii i kultury materialnej i muzealnictwa.

 

 

 

Spotkanie w sali narad w ratuszu rozpoczął, a następnie prowadził gospodarz miejsca dr Leszek Kisiel, przewodniczący kolegium redakcyjnego. Powitał licznie zgromadzonych gości, a następnie omówił zawartość publikacji. Następnie wystąpił prof. Politechniki Rzeszowskiej dr hab. inż. Marek Gosztyła, recenzent 2 tomu studiów. Zwrócił uwagę na nieprzemijającą i szczególną rolę oraz wagę książki, zwłaszcza w dobie mediów wirtualnych.

Promocja drugiego tomu „Przeworskich studiów regionalnych” zorganizowana została w formie sesji naukowej, podczas której autorzy tekstów mogli zaprezentować główne tezy swoich artykułów, ilustrowane fotografiami. Jako pierwszy wystąpił Szymon Wilk - student historii z Uniwersytetu Rzeszowskiego, który przedstawił referat na temat kultów wotywnych (Jezusa Biczowanego, Matki Boskiej Pocieszenia, św. Antoniego, św. Barbary i św. Tekli) praktykowanych w XVII-XVIII w. w klasztorze bernardynów w Przeworsku. O interesujących odkryciach dokumentów archiwalnych z lat 1910-1956, na które natrafiono podczas rewitalizacji w budynku ratusza w 2012 r., opowiedziała kustosz Muzeum w Przeworsku - historyk Małgorzata Wołoszyn. Po przerwie kawowej wystąpiła Jadwiga Dąbrowska - historyk z Muzeum Auschwitz w Oświęcimiu, która zaprezentowała sylwetkę Tadeusza Cieśli, oficera II Korpusu Armii Generała Andersa, więźnia obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu oraz ofiary terroru stalinowskiego. Dopełnieniem opowieści o T. Cieśli było wspomnienie obecnego na spotkaniu 90-letniego Edwarda Pieczonki, świadka wydarzeń, który w roku 1945 jako żołnierz Armii Krajowej przy pomocy T. Cieśli wyjechał na zachód.

Sprzedaż wydawnictw muzealnych, zarówno I, jak i II tomu cieszyła się wielką popularnością wśród uczestników spotkania. Publikacja pod red. naukową Leszka Kisiela i Ireneusza Thomasa, ukazała się w nakładzie 300 egz., nadal jest dostępna w sprzedaży w Muzeum w Przeworsku. Trwają już prace nad planowanym III tomem „Przeworskich studiów regionalnych”, gdzie znajdą się artykuły z dziedziny m.in. geografii historycznej, muzealnictwa, historii Przeworska, etnografii oraz noty biograficzne.

Fotorelacja

Informacja o sprzedaży książki.

 

Wieża widokowa ratusza

REGULAMIN


ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY
PRZEWORSKA
KOLEJ WĄSKOTOROWA


P A S T E W N I KPolsko-Ukraińskie Centrum Informacji i Promocji Turystyki Karpat
IZBA CELNA W PRZEMYŚLU