betvolem.combetlikegir.comanadolu casinowiibet.comrestbetcdn.comebetebet.combahigogir.comtwitch viewer botsiber güvenlik

Parki Narodowe

 

Nordic Walking Park


Bieszczadzka Kolejka Leśna

Regionalne mediaKomunikacja

pkp_logo

pks_logo

Pogoda

Pałac w Weryni PDF Drukuj Email
   Był budowany w latach 1900 - 1903. Powstał według planu architekta Tadeusza Stryjeńskiego, który współpracował z Franciszkiem Mączyńskim. Został zbudowany pod nadzorem Janusza Tyszkiewicza, który był właścicielem majątku i Prezesem Rady Powiatowej w Kolbuszowej. Pałac zbudowano w parku krajobrazowym, obok starego dworu który został rozebrany po wybudowaniu nowej posiadłości. Nowy budynek składał się z trzech kondygnacji, miał podłużny kształt i był zbudowany z czerwonej cegły na wysokiej kamiennej podmurówce. Jest to jeden z pierwszych budynków secesyjnych na ziemiach Galicji. Na pewno jest pierwszym budynkiem na ziemiach polskich przeznaczonym dla arystokracji. Pałac otoczony jest rozległym parkiem, w którym rosną kilkuset letnie dęby szypułkowe, wiązy, lipy i jesiony. W 1929 roku w wyniku kryzysu gospodarczego i nieudanych inwestycji rodzina Tyszkiewiczów popadła w olbrzymie długi. Do sprawowania nadzoru nad majątkiem został powołany zarząd komisaryczny. W 1944 roku pałac został zajęty przez oddział Armii Czerwonej. Ówczesny właściciel Jerzy Tyszkiewicz syn Janusza został arestowany i wywieziony w głąb ZSRR gdzie zmarł w 1945 roku. W czasie wojny dzuałał w wywiadzie i kontrwywiadzie Armii Krajowej. Po parcelacji majątku rolnego w pałacu mieściło się Gimnazjum Gospodarstwa Wiejskiego, przekształcone później w Państwowe Liceim Rolnicze. Po wolnie pałac, a także jego otoczenie były często modernizowane i przebudowwane w związku z potrzebami szkoły rolniczej. W 2000 roku powiat kolbuszowski na mocy porozumienia przekazał pałac w Weryni, a także 5 ha gruntów ornych wraz z budynkami na własność powołanego Oddziału Wyższej Szkoły Pedagogicznej, a następnie Uniwerystetowi Rzeszowskiemu.


Tekst przygotowany w oparciu o materiały:
T. Budziński, "Zamki i Pałace Polski Południowo - Wschodniej", wyd. Libri Ressovienses, Rzeszów 1998.

Foto: www.panorama.com

 

Wieża widokowa ratusza

REGULAMIN


ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY
PRZEWORSKA
KOLEJ WĄSKOTOROWA


P A S T E W N I KPolsko-Ukraińskie Centrum Informacji i Promocji Turystyki Karpat
IZBA CELNA W PRZEMYŚLU