Archeologiczna Gać Drukuj
   W historii polskiej archeologii mało jest takich miejsc jak Gać koło Przeworska. W świetle archeologicznym to właśnie ta wieś leżąca w powiecie przeworskim, jest symbolem tzw. okresu wpływów rzymskich. Dziś w każdym podręczniku dla młodych adeptów archeologii znajduje się chociażby krótka wzmianka o miejscu, o którym grono archeologów europejskich usłyszało już na początku XX wieku.

   W minionym roku ukazał się pierwszy, lecz już dawno napisany artykuł o wznowionych wykopaliskach w Gaci. Tekst napisany jest również w języku polskim (str. 12).

"CMENTARZYSKO Z OKRESU RZYMSKIEGO W GACI KOŁO PRZEWORSKA W ŚWIETLE NOWYCH BADAŃ" - pobierz