Druga odsłona "Leksykonu" Drukuj
   Wydana w roku ubiegłym przez Stowarzyszenie "Pro Carpathia" dwutomowa publikacja "Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia" stała się ważnym wydawnictwem dla pasjonatów świątyń, istniejących i niezachowanych. 1000 kompletów rozeszło się w ciągu kilku miesięcy. Dalsze zainteresowanie i zapytania o nie, szczególnie ze środowiska przewodników, spowodowało, że podjęto decyzję o drugim, poszerzonym wydaniu.

    Gdy latem 2012 r. Stowarzyszenie "Pro Carpathia" kończyło realizację projektu "Skarby w drewnie ukryte", związanego z ochroną dziedzictwa drewnianej architektury sakralnej, jednym z jego ważniejszych elementów był szereg publikacji poświęconych temu zagadnieniu. Przygotowanie we współpracy z konserwatorami dzieł sztuki i pracownikami służb ochrony zabytków cieszyły się dużym zainteresowaniem. Szczególnie dwutomowy "Leksykon" - mówi Krzysztof Zieliński, redaktor wydania.

  
      

   Bezpłatna publikacja trafiła bibliotek, muzeów, służb ochrony zabytków, konserwatorów dzieł sztuki, a kilkadziesiąt egzemplarzy nawet do Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Najwięcej jednak do czynnych przewodników beskidzkich. Ale 1000 sztuk okazało się kroplą w morzu potrzeb. Dwutomowa publikacja (w sumie 400 stron) zawierała 241 dokładnych opisów istniejących obiektów sakralnych z terenu województwa (zbudowanych do ok. 1950 r.), zilustrowanych ponad 1000 aktualnych i archiwalnych zdjęć. Opisowi każdej ze świątyń towarzyszyło krótki streszczenie w języku angielskim oraz norweskim (Norwegowie byli grantodawcami projektu). W tomie drugim znalazł się "Suplement" prezentujący krótki opis świątyń niezachowanych - 533 drewnianych obiektów: cerkwi, kościołów, zborów i synagog, które uległy zniszczeniu w latach 1880-2007. Zilustrowano je 353 archiwalnymi zdjęciami pokazującymi ich bryłę, a tylko z rzadka niestety wnętrze z wyposażaniem. Było to możliwe dzięki współpracy instytucji, które użyczyły prawa do publikacji tych fotografii, jak i osób prywatnych, znanych ekspertów dawnej architektury drewnianej.

   Co więcej, po ukazaniu się wydawnictwa zgłosiło się do nas wiele osób z propozycją udostępnienia szeregu nieznanych zdjęć. - dodaje Krzysztof Zieliński. Nie ma jednak obecnie grantu, z którego można by sfinansować skład i druk II wydania. Stąd też i decyzja Zarządu Stowarzyszenia o ogłoszeniu naboru zainteresowanych kupnem dwutomowej publikacji. Zgłosiło się już chętnych na ponad 200 egzemplarzy, ale aby przedsięwzięcie miało ekonomiczne uzasadnienie musi być zamówionych minimum 500. Osoby zainteresowane zakupem proszone są o kontakt mailowy (na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ), telefonicznie (17 852 85 26), listownie lub bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Pro Carpathia (35-064 Rzeszów, Rynek 16, II piętro). Więcej informacji na stronie www.skarbypodkarpackie.pl.
   Jeśli uda się znaleźć chętnych drugie, poszerzone wydanie "Leksykonu drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia", powinno ukazać się we wrześniu br.